Website privacybeleid Jaguar Terlouw

1. WAT U KUNT VERWACHTEN BIJ HET LEZEN VAN DIT PRIVACYBELEID.
Jaguar Land Rover is wereldwijd een toonaangevende producent van kwaliteitsauto's. Innovatie en ontwerp anticiperen op de behoeften van onze klanten en overtreffen hun verwachtingen - zo ontstaan onvergetelijke ervaringen. Kwaliteit en voortreffelijkheid zijn onze kenmerken. Zorgen voor onze klanten komt op de eerste plaats.

Wij respecteren de privacy van iedereen die een bezoek brengt aan onze websites. In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken die wij van onze websites ontvangen en stellen wij u op de hoogte van uw rechten ter bescherming van uw gegevens.

Wij zorgen ook dat u te horen krijgt wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is in dit beleid. Wij laten u weten wanneer dit privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt, zodat u de tijd kunt nemen om het door te lezen als het is sinds uw laatste bezoek is veranderd.

 

Laatste update privacybeleid: 31 mei 2019

 

2. GEGEVENSBESCHERMING - WAT U MOET WETEN WANNEER U GEBRUIKMAAKT VAN ONZE WEBSITES.

2.1. WIE WIJ ZIJN EN WELKE WEBSITES ONDER DIT PRIVACYBELEID VALLEN.
Wie wij zijn: wanneer wij in dit privacybeleid verwijzen naar Jaguar Terlouw, 'wij' 'onze' of 'ons', verwijzen wij naar: Terlouw Autogroep B.V., met statutaire zetel: Rietgraafsingel 4, 6678 PH , Oosterhout.

Wat onder dit privacybeleid valt: onder dit privacybeleid vallen de volgende geïdentificeerde websites: https://terlouw.jlrnl.carflowmanager.be/dual/

Contactgegevens: als u contact wilt opnemen met een vraag over onze website, kunt u gebruik maken van de volgende contactgegevens:

Jaguar Terlouw

Rietgraafsingel 4, 6678 PH , Oosterhout

+31263233344

info@terlouw.nl

2.2. WELKE INFORMATIE WIJ VERZAMELEN VAN ONZE WEBSITES EN WELKE INFORMATIE WIJ UIT ANDERE BRONNEN ONTVANGEN.
Onze websites dienen hoofdzakelijk als informatieportalen om u meer inzicht te geven in onze auto's, producten en diensten. Wij bieden echter ook een aantal websitefuncties die informatie verzamelen die u aan ons verstrekt wanneer u vraagt om op de hoogte gehouden te worden, te worden toegevoegd aan lijsten, evenementen of ervaringen, of wanneer u goederen aanschaft of diensten boekt of aanvraagt.

 

De belangrijkste manieren waarop wij informatie verzamelen van onze websites:

 • Wanneer u onze websites bezoekt, gebruikt en er interactie mee heeft, bijvoorbeeld om stappen te ondernemen om online beschikbare diensten aan te vragen of te gebruiken waarbij u meer informatie over een evenement of ervaring vindt of waarbij u om andere informatie vraagt;
 • Wanneer u informatie verstrekt aan of interactie hebt met vacaturepagina's van Jaguar Terlouw ;
 • Wanneer u contact opneemt met ons (via contactgegevens op onze websites) of ons correspondentie stuurt.

 

De informatie kan ook van andere bronnen worden ontvangen. Bijvoorbeeld:

 • Voertuiggerelateerde gegevens van bronnen van onafhankelijke derden: wanneer u een auto van Jaguar Land Rover bezit, kan informatie met betrekking tot u en uw auto (met inbegrip van het voertuigidentificatienummer of VIN) worden gedeeld. Welke informatie wordt gedeeld, hangt af van factoren zoals de diensten die u bij ons aanvraagt voor de volledige periode van uw autobezit. In paragraaf 2.4 (Met wie wij persoonlijke gegevens delen) hieronder vindt u meer informatie. Voor meer informatie over autogegevens kunt u terecht op onze aparte voorwaarden en ons privacybeleid voor InControl (hier voor Jaguar: https://incontrol.jaguar.com en hier voor Land Rover: https://incontrol.landrover.com) voor meer informatie over autogegevens.
 • Ondersteuningsdiensten van derden: voor de uitvoering van onze websitediensten en om ons toe te staan om relevante dossiers te onderhouden en lopende aanvragen te ondersteunen, kunnen wij gegevens over u of uw website-activiteiten ontvangen van derden (bijvoorbeeld om betalingen via de website te bevestigen, om de leveringen van bestellingen via websites te traceren, of ter ondersteuning van websiteonderhoud). Meer informatie over onze leverancierscategorieën vindt u in paragraaf 2.4 (Met wie wij persoonlijke gegevens delen).
 • Apparaatgegevens: onze websites leggen automatisch bepaalde apparaatgegevens vast om uw website-ervaring te optimaliseren (bijvoorbeeld onze website toestaan om automatisch het schermformaat aan te passen aan het apparaat dat u gebruikt om te surfen op de website). Deze gegevens ondersteunen ook onze website-analyses. Meer informatie over geautomatiseerde gegevensverzameling en cookies vindt u in ons cookiebeleid, beschikbaar via deze koppeling.
 • Marketinggegevens: uw contactgegevens, marketingvoorkeuren of andere informatie kan met ons worden gedeeld door Jaguar Land Rover Nederland of andere partners van derden, waarbij de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd en daarvan passende kennisgeving wordt gedaan. U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden. In paragraaf 2.6 (Uw gegevensbeschermingsrechten) vindt u meer informatie hierover.
 • Openbare gegevensbronnen: wij kunnen gebruikmaken van openbare gegevensbronnen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van websitefunctionaliteit (bijvoorbeeld ter ondersteuning van verificatie of fraudecontroles), en/of om de juistheid te controleren van de gegevens die in ons bezit zijn.

 

Meer over de persoonsgegevens die Jaguar Terlouw rechtstreeks kan ontvangen...


Wij ontvangen informatie die u aan ons verstrekt tijdens uw gebruik van onze websites, bijvoorbeeld wanneer u informatie invult op online formulieren of gegevensvelden op onze websites. Wij kunnen ook informatie van u ontvangen via andere online methoden, bijvoorbeeld als u opmerkingen plaatst op onze socialemediapagina's. Dit is de informatie die zichtbaar voor u is en die uw naam, beroep, contactinformatie (bijvoorbeeld e-mailadres, postadres en telefoonnummer/mobiel nummer), creditcard-/betalingsgegevens, rijbewijsdetails en autogegevens kan bevatten, evenals algemene informatie die u besluit te delen, zoals uw ervaring met producten en diensten van Jaguar Terlouw. Tevens ontvangen wij data die u aan ons verstrekt op evenementen en beurzen. Dit kan de volgende data bevatten; e-mailadres, postadres en telefoonnummer/mobiel nummer.

2.3. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN.
Wij gebruiken persoonlijke gegevens om service- en informatieverzoeken te beheren en vervullen, om inzicht te krijgen in service-, auto- en websitegebruik en om onze producten en diensten (inclusief onze webservices) zo effectief mogelijk te maken.

 

Meer over de belangrijkste toepassingen van uw persoonsgegevens en de juridische gronden waarop wij deze baseren…


 

ACTIVITEIT:

RELEVANTE WETTELIJKE GRONDEN:

Onderhoud en ondersteuning van websitegebruik

  

Waar u gebruikmaakt van een online service die valt onder onze online Algemene voorwaarden (bijvoorbeeld aankopen uit de online winkels of het deelnemen aan prijsvragen en wedstrijden), verwerken wij en onze geautoriseerde derden gegevens op een aantal manieren die onze websitediensten ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld de volgende activiteiten omvatten: identiteitsbevestiging, fraude- en verificatiecontroles, levering van diensten, beheer van prijsvragen, wedstrijden, lidmaatschapsaanbiedingen, enquêtes en andere promotionele activiteiten, relevante betalingsprocessen en inningsactiviteiten, klantondersteuning en lopende communicatie over diensten. Wij streven ook naar verbetering van onze dienstverlening en maken daarbij gebruik van gebruikerservaringen om onze interne processen te versterken. Wij laten u bijvoorbeeld weten wanneer u ons belt (onze klantenservicenummers vindt u op onze websites) dat onze gesprekken kunnen worden opgenomen ter ondersteuning van trainings-, controle- en kwaliteitsdoeleinden.

Noodzakelijk voor contract Legitieme belangen bij het aanbieden van effectieve websitediensten

Wanneer persoonlijke gegevens vereist zijn voor het afsluiten van een contract, geven wij aan welke informatie verplicht is. Mocht u deze gegevens niet willen verstrekken, kan de gevraagde dienst mogelijk niet worden geleverd.

Uw aanvragen beheren

Wij verwerken gegevens bij het beheer van uw aanvragen, ingediend op of via onze websites (bijvoorbeeld waar u een brochure aanvraagt, u aanmeldt om u op de hoogte te houden, of uw gegevens invult op een ander gegevensformulier of gegevensveld op de website). Wij verwerken ook gegevens tijdens het aanbieden en onderhouden van gepersonaliseerde website-ervaringen.

Legitieme belangen bij het aanbieden van effectieve websitediensten.

Verbetering van de website-ervaring

Wij vullen gegevensvelden op websites vooraf in om uw online ervaring te verbeteren en te stroomlijnen.

Legitieme belangen bij het verbeteren, vereenvoudigen en stroomlijnen van website-ervaringen.

Intern onderzoek en ontwikkeling

Voor intern onderzoek, ontwikkeling, analyse- en rapportagedoeleinden, bijvoorbeeld om actuele voertuigprestaties te bewaken, trends of prestaties te voorspellen, nieuwe functies, producten en diensten te ontwikkelen of om aantoonbaar te voldoen aan wettelijke vereisten.

Legitieme belangen bij het beoordelen en verbeteren van prestaties, het beheren van naleving van wet- en regelgeving, het meten van trends en het ontwikkelen van nieuwe producten.

Marketingactiviteiten

Wij vragen uw toestemming om marketingcommunicatie via elektronische middelen (bijvoorbeeld e-mail, sms enzovoort) naar u te verzenden en kunnen uw gegevens delen voor elektronische marketingcommunicatie met ons netwerk van onafhankelijke derden, wanneer u hiervoor toestemming verleent. Wij voldoen ook aan cookieverplichtingen in gevallen waarin wij gebruikmaken van cookies op onze website.

Andere marketingactiviteiten vinden plaats afhankelijk van legitieme belangen. bijvoorbeeld in gevallen waarin wij marketingcommunicatie op maat gebruiken of gerichte marketingberichten via post of social media en andere platforms van derden verzenden; en bestaande klanten informatie geven over vergelijkbare producten en diensten. Om de diensten die wij aanbieden via onze websites te verbeteren, kunnen wij u van tijd tot tijd vragen om deel te nemen aan onderzoek. Het is volledig aan u of u verkiest mee te doen.

Wij maken gebruik van profileringen en voeren onderzoeks- en analyseactiviteiten uit om onze marketingstrategieën te onderbouwen, om meer inzicht te krijgen in onze klanten en bezoekers,om onze websitereclame te ondersteunen, en om de informatie en functionaliteit van de website en de diensten die wij aanbieden, nog verder te kunnen verbeteren.

Instemmen
Toestemming
Opmerking: wanneer wij op basis van uw toestemming persoonlijke gegevens verzamelen, kunt u uw toestemming om uw gegevens op elk van deze manieren te gebruiken, op elk moment intrekken. In paragraaf 2.6, Uw toestemming intrekken, vindt u meer informatie hierover. (Dit recht doet geen afbreuk aan de wetmatigheid van de verwerking die is gebaseerd op de instemming voordat deze werd ingetrokken.)

Legitieme belangen voor direct-marketingdoeleinden

Onderhoud van dossiers en algemene administratie

Om onze administratie bij te houden en onze websites te beheren en te onderhouden, uw aanvragen te vervullen en voor andere interne activiteiten en administratieve doeleinden (hiertoe behoort bijvoorbeeld het oplossen van problemen, testen, ondersteuning van onze auditvereisten en het beantwoorden van eventuele vragen die u kunt stellen, met inbegrip van het door u stellen van vragen over uw rechten tot bescherming van uw persoonsgegevens).

Legitieme belangen bij het onderhouden van relevante websites, dossiers en administratie van diensten

Netwerk- en informatiebeveiliging

Om onze netwerk- en informatiebeveiliging te onderhouden, zodat wij stappen kunnen zetten om uw gegevens te beschermen tegen verlies of beschadiging, diefstal of onbevoegde toegang. Ook om relevante serverlocaties te onderhouden (wij kunnen bijvoorbeeld werken met derden om het juiste gebruik van cloudservices te ondersteunen).

Legitieme belangen voor zover van toepassing voor het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging

Bedrijfsacquisities en -afstotingen

Alle gegevens die voor zover nodig worden verwerkt in het kader van bedrijfsacquisities of -afstotingen.

Legitieme zakelijke belangen Wettelijke verplichtingen

Beheer van wettelijke en regulatoire vereisten


Om wettelijke en regulatoire verzoeken en vereisten na te leven, te voldoen aan verzoeken in verband met wettelijke rechten of om onze eigen wettelijke rechten te verdedigen, of ter preventie/opsporing van criminaliteit (met inbegrip van om waar nodig de Douanediensten, wetshandhavingsinstanties zoals de politie, de ROW of een andere overheidsinstelling of strafrechtelijk onderzoeksorgaan te ondersteunen, of ter bescherming van de nationale veiligheid).

Legitieme belangen bij de naleving van wet- en regelgeving, met inbegrip van reageren op verzoeken van regelgevende instanties

Wettelijke verplichtingen

Mededelingen over diensten

In het geval dat wij u een dringende veiligheids- of productterugroepactie melden.

 

Essentiële belangen

Wettelijke verplichtingen

 

2.4. MET WIE WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met:

 • Die derden die deze gegevens nodig hebben om deze te verwerken, zodat wij u kunnen voorzien van de producten, diensten waarvoor u zich hebt aangemeld of die u hebt aangevraagd, bijvoorbeeld om financiering, krediet of verzekeringen te verstrekken of aan te bieden, om marketing- en reclameondersteuning te bieden, evenals geoptimaliseerde websitediensten.
 • Met Jaguar Land Rover Nederland, om te kunnen voldoen aan verzoeken om artikelen, diensten, enzovoort, en voor evaluatie en opleiding, om de kwaliteit te verbeteren van de diensten die u ontvangt wanneer u met ons communiceert.
 • Derden, in het geval wij een bedrijf of activa kopen of verkopen.
 • Als wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen teneinde te voldoen aan een wettelijke, regulatoire of reglementaire verplichting of verzoek, of om deze voorwaarden na te leven, of om werkelijke of vermoedelijke overtredingen te onderzoeken.

Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen bij onze service-aanbieders om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en gebruikt, in overeenstemming met de doeleinden die in dit privacybeleid uiteen worden gezet.

Meer over leveranciers...

Wij gebruiken een aantal dienstverleners om onze bedrijfsvoering te ondersteunen en deze dienstverleners kunnen toegang hebben tot onze systemen en gegevens om diensten te verlenen aan ons en ten behoeve van u, bijvoorbeeld betalingsverwerkers, informatietechnologie zoals hostingservice-aanbieders, ondersteuningsdiensten voor marketing en digitale reclame, klantenservices en relatieverwerking, service- en systeemspecialisten, ondersteuning van websiteanalyse, leveringen van de online winkel, levering en ondersteuning voor evenementen en ervaringen.

Meer over openbare instellingen, wetshandhaving en regelgevende instanties...

Van tijd tot tijd kunnen de politie, andere wetshandhavingsinstanties en regelgevende instanties persoonlijke gegevens opvragen, bijvoorbeeld voor de preventie of het opsporen van misdaden, of het aanhouden of vervolgen van overtreders.

2.5. HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang wij ze nodig hebben om de producten en diensten aan te bieden waarvoor u zich hebt aangemeld. Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.

De criteria die wij hanteren om de opslagperioden te bepalen, omvatten: informatie die wij u hebben verstrekt over opslagperioden op onze website of in de Algemene voorwaarden van de website. Wij hanteren ook criteria zoals relevante contractuele bepalingen die van kracht zijn, wettelijke bewaarperioden, relevante regelgeving en industrienormen.

2.6. UW GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN.

U hebt rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van: het intrekken van toestemming die u hebt gegeven om geïnformeerd te worden en toegang te hebben tot uw persoonsgegevens, om onnauwkeurige gegevens te corrigeren of aan te vullen, en in bepaalde omstandigheden te beperken, om te verzoeken om gegevens te wissen, om bezwaar te maken tegen verwerking of om uw persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen.

Wij proberen ervoor te zorgen dat wij de beste klantenservice bieden. Als u om een bepaalde reden contact met ons moet of wilt opnemen met betrekking tot uw gegevensbeschermingsrechten, verzoeken wij u een van de onderstaande e-mailadressen te gebruiken en op de onderwerpregel te vermelden dat het bericht betrekking heeft op uw gegevensbeschermingsrechten:

 • info@terlouw.nl
 • Als u niet tevreden bent, hebt u ook het recht om uw klacht te richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens..

Meer informatie over deze gegevensbeschermingsrechten vindt u hieronder.

Meer over mijn gegevensbeschermingsrechten...

 • Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, ook voor elektronische marketingcommunicatie, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt daarvoor gewoon gebruikmaken van de gegeven opties voor afmelden. Deze opties vindt u bijvoorbeeld in de marketingberichten die wij via e-mail verzenden.
 • U kunt vragen om toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u in bezit hebben, bezwaar maken tegen de verwerking, vragen om correctie van fouten, de verwerking beperken of stoppen, of de gegevens verwijderen. Als u ons vraagt om gegevens te verwijderen of de verwerking te stoppen, zijn wij hiertoe niet altijd verplicht. Als dit het geval is, leggen wij uit waarom.
 • In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken in een bruikbare elektronische indeling, om deze over te dragen aan derden (recht op overdraagbaarheid van gegevens). Dit recht geldt alleen in bepaalde omstandigheden. Waar het niet van toepassing is, leggen wij uit waarom.

 

Meer over hoe ik contact kan opnemen met De Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De Autoriteit Persoonsgegevens. is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de privacy wordt beschermd bij de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben, of een klacht willen indienen over de wijze waarop Jaguar Terlouw met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u op een van de volgende manieren contact opnemen met de AP:

 • Via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 • Telefonisch: 088 - 1805 250
 • of schriftelijk. Het adres is: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

 

2.7. KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES.
Onze website kan koppelingen bevatten naar andere websites, die door andere organisaties worden beheerd en waarover wij geen controle hebben. Dit beleid is niet van toepassing op die andere websites, dus wij raden u aan om hun privacyverklaringen te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de werkwijzen van andere websites en apps (zelfs niet als u daartoe toegang verkrijgt via koppelingen die wij verstrekken), en wij bieden de koppelingen naar deze websites uitsluitend aan voor uw informatie en gemak. Wij wijzen specifiek verantwoordelijkheid af voor de inhoud, privacypraktijken en gebruiksvoorwaarden van die websites, en wij doen geen aanbevelingen, verklaringen of beloften over de nauwkeurigheid, inhoud of grondigheid van deze websites.

 

2.8. UW GEGEVENS VEILIG HOUDEN
Wij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens bij overdracht via internet niet garanderen; elke overdracht gebeurt op uw eigen risico. Uw gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving die wordt beschermd door een combinatie van fysieke en technische maatregelen, zoals versleutelingstechnologieën of verificatiesystemen om verlies, misbruik, wijziging, openbaarmaking, vernietiging, diefstal of onbevoegde toegang te voorkomen.